07-03-2024

Pojďme mít rádi bullshit

Termín "bullshit" (v překladu nesmysl nebo ptákovina) se v běžném jazyce používá k popisu tvrzení, která jsou zavádějící, nepravdivá nebo jednoduše nesmyslná. Článek jednoho z mediálních partnerů konference zajímavě polemizuje, co je na „bullshit“ pozitivního a jak se mu bránit. Přečtěte si ho níže, nebo navštěvujte pravidelně Magnoli.cz.

Pojďme mít rádi bullshit

Filozof Harry Frankfurt ve své eseji "On Bullshit" tento pojem definuje jako výroky, které jsou učiněny bez ohledu na to, zda jsou pravdivé nebo ne. Klíčovým rozlišením mezi lhaním a "bullshitem" je, že lhář je si vědom nepravdivosti svých tvrzení, zatímco u "bullshit" o pravdu (nebo nepravdu) vůbec nejde.

Proč je "bullshit" tak rozšířený?

V dnešní informační éře, kdy je k dispozici obrovské množství informací, je snazší než kdy jindy šířit nepravdivé nebo zavádějící informace. Sociální média a různé internetové platformy umožňují rychlé šíření názorů a tvrzení bez dostatečného ověření. Tento jev je často posílen tendencí lidí sdílet informace, které vyvolávají silné emoce nebo potvrzují jejich předchozí přesvědčení, což vede k rychlejšímu a širšímu rozšíření "bullshit".

Dalo by se tedy říci, že bullshit je vlastně jen povrchní informace, u které se ani moc nečeká, že půjdeme více do hloubky. To je v dnešní době ostatně dost běžné.

Co je na něm vlastně pozitivního?

Pojďme být pozitivní a zkusit se na tento přístup podívat trochu jinak.  Co se dá vlastně dělat s nějakou povrchní informací, kterou nikdo moc nezkoumá?

V tomto smyslu může mít dokonce určitý druh "kouzla" nebo přitažlivosti, zejména v kontextech, kde je prioritou rychlost, inovace nebo marketingová prezentace nad podrobnou přesností a faktickou podložeností. Kde se s ní potkáváme a kde (zase tolik) nevadí.

  1. Flexibilita v komunikaci: Povrchní informace mohou poskytovat dostatečnou volnost k interpretaci, což umožňuje různým lidem vidět v této informaci to, co chtějí vidět. To může být výhodné ve fázích brainstormingu nebo při prezentaci konceptů širokému publiku.
  2. Zjednodušení složitosti: Ve světě přetíženém informacemi může "bullshit" posloužit jako způsob, jak zjednodušit složité koncepty a učinit je přístupnějšími širšímu okruhu lidí, i když na úkor detailů a přesnosti.
  3. Podpora soudržnosti: V prostředích, kde je důležitá společná vize nebo týmová práce, může být povrchní a optimistická prezentace informací způsobem, jak udržet morálku a motivaci, i když to může zahrnovat přehlížení určitých problémů nebo výzev.
  4. Marketing a značka: V marketingových a obchodních strategiích může "bullshit" hrát klíčovou roli při budování značky nebo při vyprávění příběhu, který rezonuje s cílovým publikem, i když není zcela zakotven v realitě.

Přijde mi hrozně vtipné (i když možná až mrazivě reálné), když se potkají dva bullshiteři, kteří se takto povrchně baví a vlastně si mohou i rozumět a mít pocit zvláštního napojení. Je to jako umět používat nějaký jazyk, ale vlastně nevědět, co opravdu říká.

Hrany mezi kouzlem a rizikem

Je důležité (nebo minimálně užitečné) rozpoznat, kde končí "kouzlo" a začínají rizika. Zatímco povrchní informace mohou být v některých kontextech užitečné, existuje hranice, za kterou může jejich používání vést k nedorozuměním, ztrátě důvěry a rozhodnutím založeným na nesprávných nebo neúplných informacích. Klíčem je tedy najít rovnováhu mezi využíváním "kouzla" povrchních informací k podpoře kreativity a inovace a zároveň udržovat závazek k pravdivosti, transparentnosti a důkladnému zkoumání.

Jak se bránit "bullshitu"?

Zde je několik strategií, jak rozpoznat a bránit se proti nesmyslům, se kterými se můžeme setkat v práci nebo běžném životě:

  1. Kritické myšlení: Naučte se klást otázky ohledně původu a účelu informací. Kdo je zdrojem? Je zaujatý? Jaké důkazy podporují tvrzení?
  2. Ověřování informací: V dnešní době je snadné najít zdroje k ověření tvrzení. Než uvěříte něčemu, co se zdá být "bullshit", podívejte se na důkazy a kontrastní názory.
  3. Pochopení předpojatosti: Být si vědom svých vlastních předsudků a tendence dávat přednost informacím, které potvrzují naše předchozí přesvědčení, je klíčové pro odhalení "bullshitu".
  4. Vzdělávání: Rozšiřování vlastních znalostí a dovedností v oblastech, které nás zajímají, nám pomůže lépe rozpoznat nesrovnalosti a nesmysly.
  5. Síťování s odborníky: Komunikace s odborníky nebo lidmi, kteří mají zkušenosti v dané oblasti, může pomoci odhalit nepravdivé informace.
  6. Učení se z chyb: Nakonec, pokud na "bullshit" narazíme a uvěříme mu, je důležité z této zkušenosti vyvodit ponaučení a být příště opatrnější.

Pojďme bullshit poznat…

V našem běžném životě i v práci se setkáváme s obrovským množstvím informací, a je na nás, abychom se naučili rozlišovat, které z nich jsou hodnotné a které mohou být považovány za "bullshit".

Boj s bullshitem tady bude asi vždy a bude ho možná i stále více, právě proto ho pojďme hledat…

 

Autor: Tomáš Poucha

 

Datum a místo konání

26—03—2024
CUBEX PRAHA

Začátek a konec programu

REGISTRACE 8.00
PROGRAM 9.00 — 17.30

Koupit vstupenky